919235505010 919235505010
Murari Industrial Gases

Murari Industrial Gases


Murari Industrial Gases

Mr. Ajay Mishra

Factory Address : B-1 Udyog Kunj, UPSIDC Industrial Area, Panki Site no. 5, Panki, Kanpur, Uttar Pradesh - 208022, India

H.O. & Residence Details : 121/638, Shastri Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh, India -208005 Mobile : +91-9235505010, +91-9415040705

Mobile : +91-9839207753, +91-9236480725, +91-9236739792 & +91-7753865556

Email Address : murarigas@gmail.com